" ?>

SocioClown - Clown in de zorg

Creativiteit kan je beschouwen als een onlosmakelijke eigenschap van de mens, toch komt deze eigenschap niet bij iedereen in gelijke mate naar voren. De meeste mensen zijn zich niet bewust van hun creativiteit en hebben het gevoel dat ze altijd moeten presteren (het goed doen). Doordat mensen bang zijn om te falen, negeren ze hun eigen creativiteit. Een clown kan helpen deze angst te doorbreken. Doordat een clown heel puur in het leven staat en elke uitdaging vol overtuiging - zonder te weten of het zal lukken - aangaat, zal deze ook vaak falen. De clown is echter niet bang te falen, de clown buigt het falen om naar een succes. Als je eenmaal een keer hebt ervaren dat het leven is wat het is en dat falen daar een onderdeel van is, kan dat heel bevrijdend werken.

\"SocioClown

Zodra iemand zich over durft te geven aan een creatief proces, zal hij/zij ervaren dat aan creativiteit vaak succesverhalen vast zitten. Mensen zijn geneigd alleen het succes te zien van de extreem getalenteerde mensen (artiesten), maar in dat geval is de creativiteit het doel. Wanneer je vanuit de muzisch agogische methodiek aan de slag gaat om de creativiteit in mensen los te maken, is de creativiteit nooit een doel, maar een middel.

Voorbeeld:
Een SocioClown komt bij een groep dementerende ouderen. Het doel van haar aanwezigheid is om de mensen een moment in het hier en nu te krijgen, een moment uit de sluimer toestand te halen. Door het spel van de SocioClown worden de ouderen geprikkeld mee te doen. Tijdens het bezoek zijn de ouderen een moment wakker en hebben plezier, zodra de clown weg is, vallen de meeste mensen weer in slaap

Doordat de SocioClown een onderdeel van de groep wordt en er niet boven staat zal ze vanuit deze positie observeren en motiveren. De SocioClown ervaart of een situatie prettig is en wanneer de energie op is.

Zodra een SocioClown op een groep komt zal ze eerst een zogenaamde wash doen. Ze verkent dan de ruimte en voelt de energie van de aanwezigen aan. Zelf stapt ze het contactgebied in en nodigt aanwezigen uit om mee te komen doen. Het kan zijn dat niet iedereen er meteen voor open staat, door geen druk uit te oefenen, maar open te blijven naar deze persoon zal deze mogelijk toch nog mee doen, of vanaf de zijkant het mee beleven. Een SocioClown eist niet dat iedereen mee zal doen.

\"SocioClown

Voorbeeld:
Een SocioClown komt bij een groep met peuters. Zodra ze binnen is en haar plekje heeft gevonden komt het eerste kindje er meteen bij. Samen met dit kind ontstaat een spel, de clown speelt met het kind, maar opent het spel geregeld naar de andere aanwezigen. Langzaam komen meer kinderen mee doen en af en toe haakt er eentje af. Één kindje blijft echter van uit een hoek met haar knuffel toe kijken. De SocioClown zoekt af en toe oogcontact, maar besluit er niet naar toe te gaan. Als de clown weg gaat, zwaait ze naar alle kinderen, het kindje in de hoek zwaait terug. Mogelijk komt ze de volgende keer iets dichterbij.

Een SocioClown kan mensen helpen hun creativiteit te ontdekken en te omarmen. Vanuit spel en plezier leren mensen dat er meerdere wegen naar Rome zijn en dat het volgen van impulsen niet altijd roekeloos is, maar juist de manier om tot goede beslissingen te komen. Omdat volwassenen vaak de meeste weerstand hebben om tot creativiteit te komen, is het van belang kinderen al van af jongs af aan te stimuleren hun mogelijkheden te verkennen. Hierdoor zullen ze als ze ouder zijn minder moeite hebben met het gebruiken van hun creativiteit.

" ?> "; ?>