" ?> \"Project

'Respect is...'


Het project ‘Respect is…’ is van start gegaan. SoCultureel en Clown Zoey slaan de handen in één en ontwikkelde een project waarbij jonge kinderen en ouderen elkaar ontmoeten. In samenwerking met verzorgingshuis Wenckebach van stichting Florence en het kinderwerk van stichting Mooi Laak, realiseren we 8 ontmoetingen tussen de twee doelgroepen.Fonds 1818 had besloten om Laak Noord in Den Haag eenmalig een extra impuls te geven om initiatieven te kunnen uitvoeren, die de onderlinge relaties en de samenwerking binnen de wijk versterken. Onder de naam ‘De Uitdaging’ heeft dit besluit vorm gekregen. Clown Zoey heeft in samenwerking met SoCultureel het project ‘Respect is…’ ontwikkeld en een subsidie aanvraag gedaan. Deze is toegekend en inmiddels zijn we dus van start gegaan.
\"Project

Als er projecten worden opgezet voor een betere leefomgeving zijn ouderen meestal de laatste doelgroep waaraan gedacht wordt, terwijl zij jarenlange kennis en ervaring hebben op het gebied van normen en waarden. Tevens is er uit onderzoek gebleken dat kinderen, die op jonge leeftijd veel in aanraking komen met ouderen, later meer respect hebben voor hun omgeving. Wij besloten daarom de beide doelgroepen bijeen te brengen.Clown Zoey is een SocioClown die graag een Uitdaging aangaat. Binnen het project ‘Respect is…’ fungeert ze als een lijmmiddel voor de doelgroepen en als ‘comic relief’. Een bijzondere uitdaging omdat het gaat om twee doelgroepen, waarmee Clown Zoey los van elkaar prima voor en mee kan spelen, maar samengevoegd is het een nieuwe en spannende situatie.
De eerste ontmoeting is achter de rug en er is gebleken, dat wat SoCultureel en Clown Zoey voor ogen hadden, realiseerbaar is. ‘Respect is…’ samen spelen.


" ?> "; ?>